Om oss

Den bulgarske ortodokse menigheten, som representerer den bulgarske ortodokse kirke i Norge er under det Bulgarske Patriarkatets jurisdiksjon, Hellige Synod med sete i Sofia. Den tilhører Vest- og Mellom-Europa eparki med sete i Berlin, ledet av Hans Eminense Metropolitt Antonij.

Vår menigheten ble etablert 7. mars 1993 og er oppkalt etter de slaviske lærerne St. Kiril og St. Metodij, hedret av hver bulgarer.

Kirkesamfunnet er ungt i forhold til alderssammensetning av sine medlemmer. Med en gjennomsnittsalder på ca 35 år , er den bulgarske kirken i Norge trolig et av de » yngste » eksisterende trossamfunn.

Vårt mål er å bevare de moralske dyder testamentert til oss av det hellige folk , overført fra generasjon til generasjon . Vi ønsker også å holde i live ånden av ortodoksien – slik som våre forfedre har arvet og bevart.

Kirkesamfunnet vårt leier den greske » Maria Bebudelseskirke» for gudstjenester. Liturgiene begynner klokken 11 følgende lørdager. Etter gudstjenestene tilbys kirkekaffe.

For å eksistere er vi avhengige av statlig tilskudd og donasjoner. Vi er takknemlige for all slags hjelp. For dette formålet kan du kontakte menighetsstyre.

f. Angel Petrounov

Prest, ikonom stavrofor

Menighetsstyre

Crassimira Manolova

Økonomiansvarlig / forstander / styreleder

Simona Manolova

Sekretær / Vara-styreleder

Ivailo Mirchev

Styremedlem

Zlatoslav Hristov

Styremedlem