Kontakt

Skriv til oss!

  GenereltUtmeldingAnnet

  Eventuelt ta kontakt med menighetsstyret:

  Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge ‘’ St. Kiril og St. Metodij’’
  Postboks 9129, Grønland 0133 Oslo
  post@bomin.no
  +47 479 51 661