Medlemskap

Enhver som tilhører ortodoksien (uavhengige om de er døpt eller ei) og deres umyndige barn kan bli medlemmer i vår menighet. Medlemskapet betraktes som et ønske om en eksisterende bulgarsk ortodoks menighet i Norge, med gudstjenester på bulgarsk og bulgarsk prest.

Hvordan bli medlem?

Det er krav om skriftlig innmelding som utfylles personlig, inkludert barn under 15 år som må ha foreldrenes underskrift. Innmeldingsblanketten sendes til styret (post@bomin.no). Voksne kan melde seg inn via skjemaet under.

Når trossamfunnet har mottatt innmeldingsblankett ferdig utfylt, vil du motta en innmeldingsattest. Attesten er bevis på ditt medlemsskap hos oss, der finner du kontaktinformasjon til styret og bankkontonummer for ditt bidrag til menigheten.

Når du sender inn skjemaet elektronisk samtykker du til at menigheten bruker informasjonen. Dersom du ønsker å skrive under i papirformat kan vi sende et skjema i posten. 

Hvorfor bør du skrive ditt personnummer på innmeldingsskjemaet?

Etter lov om trudomssamfunn og ymist anna kreves det liste over medlemmenes fødselsnumre ved utbetaling av tilskudd til trossamfunn. Våre medlemmers fødselsnummer oppgis derfor i forbindelse med innsending om krav om tilskudd til fylkesmannen. Når kontroll av fødselsnumre er gjennomført slettes disse av fylkesmannen og Brønnøysundregistrene som foretar kontrollen.

Det er frivillig om du vil oppgi fødselsnummer. Dersom du ikke gjør det, kan ikke trossamfunnet kreve tilskudd for deg.

Meld deg inn:


    JaNei

    JaNei

    JaNei