Lazarus lørdag – Lazarus / Resurrection Resurrection

På sabbaten i fastelavens sjette uke husker Kirken å utføre Frelserens største mirakel – oppstandelsen til den fire dager lange avdøde Lazarus seks dager før den jødiske påsken (Johannes 11). Underet ble utført for folks øyne og fikk mange til å tro på Kristus.

Read More