Великопостна молитва на Св. Ефрем Сирин

Господи и Владико на моя живот,
не ми давай дух на безделие, униние,
властолюбие и празнословие.
Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие,
търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб.
Ей, Господи Царю!
дарувай ми да виждам моите прегрешения
и да не осъждам моя брат,
защото си благословен во веки веков.

Амин.