Tradisjonell feiring av 11. mai og 24. mai

Dette er en reiseskildring i tid og rom som begynte på 900-tallet og går tilbake til dagens refleksjoner av oppdraget til Cyril og Methodius. Hvorfor er arbeidet deres så viktig for alle slaviske folk i de viktigste øyeblikkene i deres historie og i dag?

Read More

Lazarus lørdag – Lazarus / Resurrection Resurrection

På sabbaten i fastelavens sjette uke husker Kirken å utføre Frelserens største mirakel – oppstandelsen til den fire dager lange avdøde Lazarus seks dager før den jødiske påsken (Johannes 11). Underet ble utført for folks øyne og fikk mange til å tro på Kristus.

Read More